Амигуруми мечка в пуловер

Знаете как да плетете на една кука и търсите вдъхновение за новия си шедьовър? Или се чудите какъв подарък да направите за коледните и новогодишните празници?
Ето ви идея: мечка в пуловер 😊!

Материали:

 • 100 % акрилна прежда (20 m/ 50 g) в кафяво, бяло и червено
 • 2 mm кука за плетене
 • пълнеж
 • 9 mm безопасни очи
 • конци за бродиране на носа
 • ножици и игла за гоблен

Ниво на трудност: средно

Размерът на завършената амигуруми мечка е около 20 см (7,9 инча), в случай че използвате сходни материали.

Съкращения:

 • СБ – синджир / синджир бримка
 • МК – магически кръг
 • НП – нисък пълнеж
 • уве – увеличаване (2 НП в една бримка)
 • нам – намаляване (2 НП заедно)
 • ЗБ – залепена бримка
 • ВП – висок пълнеж
 • ПК – преден контур
 • ЗК – заден контур

(…) – повторете написаното в скобите указания брой пъти

[…] – общ брой бримки

Главата, тялото и краката на мечкта се плетат като едно цяло. Съединяват се в процеса на плетене.

Работете в кръгове като използвате маркер за бримки.

Крака (направете два)
Използвайте кафява прежда. Пълнете в движение.

Rnd 1: 6 бримки в магическия кръг [6]
Rnd 2: (уве) повторете 6 пъти [12]
Rnd 3: (НП в следващата бр, уве) повторете 6 пъти [18]
Rnd 4: (НП в следващите 5 бр, уве) повторете 3 пъти [21]
Rnd 5-6: НП във всички 21 бр [21]
Rnd 7: НП в следващите 7 бр, (нам) × 3 пъти, НП в следващите 8 бр [18]
Rnd 8: НП в следващите 7 бр, (нам) × 2 пъти, НП в следващите 7 бр [16]
Rnd 9: НП във всички 16 бр [16]
Rnd 10: НП в следващите 7 бр, (уве) x 2 пъти, НП в следващите 7 бр. [18]
Rnd 11: НП във всички 18 бр [18]
Rnd 12: (НП в следващите 5 бр, уве) повторете 3 пъти [21]
Rnd 13: НП във всички 21 бр [21]
Rnd 14: (НП в следващите 6 бр,уве) повторете 3 пъти [12]
Rnd 15: НП във всички 24 бр [24]
Rnd 16: (НП в следващите 3 бр, уве) повторете 6 пъти [30]

Изплетете допълнотелно 14 бримки или колкото са нужни за достигането на желаната позиция на краката (вж. снимката долу). Завържете и отрежете преждата. Направете втория крак по същия начин, но не завързвайте, продължете да плетете тялото.

За да съедините краката, направете 3 СБ и продължете както следва:

Rnd 17: НП в следващите 30 бр на първия крак, НП в следващите 3 бр, НП в следващите 30 бр на втория крак, НП в следващите 3 бр (от отсрещната страна) [66]
Rnd 18: НП във всички 66 бр [66]
Rnd 19: (НП в следващите 21 бр, уве) повторете 3 пъти [69]
Rnd 20: (НП в следващите 22 бр, уве) повторете 3 пъти [72]
Rnd 21-23: НП във всички 72 бр [72]

Сменете преждата с червена и започнете да плетете пуловера:

Rnd 24: НП във всички 72 бр [72]
Rnd 25: НП във всички 72 бр само в задния контур [72]
Сменете преждата с бяла.
Rnd 26-27: НП във всички 72 бр [72]
Сменяйте цветовете в следващия ред:
Rnd 28: (с бяла прежда: НП в следващите 3 бр, с червена прежда: НП в следващата бр) повторете 1б пъти [72]
Rnd 29-30: НП във всички 72 бр [72]
Сменете с червена прежда.
Rnd 31: НП във всички 72 бр |72]
Rnd 32: (НП в следващите 10 бр, нам) повторете 6 пъти [66]
Rnd 33: НП във всички 66 бр [66]
Сменете с бяла прежда.
Rnd 34-35: НП във всички 66 бр [66]
Rnd 36: (НП в следващите 9 бр, нам) повторете 6 пъти [60]
Rnd 37: НП във всички 60 бр [60]
Сменете с червена прежда.
Rnd 38: НП във всички 60 бр [60]
Rnd 39: (НП в следващите 8 бр, нам) повторете 6 пъти [54]
Сменяйте цветовете в следващите 2 кръга.
Rnd 40: (с червена прежда: НП в следващите 3 бр, с бяла прежда: НП в следващите 3 бр) повторете 9 пъти.
Rnd 41: (с бяла прежда: НП в следващите 3 бр, с червена прежда: НП в следващите 3 бр) повторете 9 пъти [54].
Продължете да работите с червената прежда.
Rnd 42: НП във всички 54 бр [54]
Rnd 43: (НП в следващите 7 бр, нам) повторете 6 пъти [48]
Сменете с бяла прежда.
Rnd 44: НП във всички 48 бр [48]
Rnd 45: (НП в следващите 6 бр, нам) повторете 6 пъти [42]
Сменете с червена прежда.
Rnd 46: НП във всички 42 бр [42]

Сменете преждата с кафява и продължете с главата.
Rnd 47: НП във всички 42 бр в задния контур [42]
Rnd 48: НП във всички 42 бр [42]
Rnd 49: (НП в следващите 6 бр, уве) повторете 6 пъти [48]
Rnd 50: НП във всички 48 бр [48]
Rnd 51:(НП в следващите 7 бр, уве) повторете 6 пъти [54]
Rnd 52-59: НП във всички 54 бр [54]
Rnd 60: (НП в следващите 7 бр, нам) повторете 6 пъти [48]
Rnd 61: НП във всички 48 бр [48]
Rnd 62: (НП в следващите 6 бр, нам) повторете 6 пъти [42]
Rnd 63: НП във всички 42 бр [42]

Поставете безопасните очи между Rnd 57 & Rnd 58, на 9 бр отстояние.

Rnd 64: (НП в следващите 5 бр, нам) повторете 6 пъти [36]
Rnd 65: (НП в следващите 4 бр, нам) повторете 6 пъти [30]
Rnd 66: (НП в следващите 3 бр, нам) повторете 6 пъти [24]
Rnd 67: (НП в следващите 2 бр, нам) повторете 6 пъти [18]
Rnd 68: (НП в следващата бр, нам) повторете 6 пъти [12]
Rnd 69: (нам) поврорете 6 пъти [6]

Отрежете преждата като оставите малка опашка. Минете с края на преждата през предните контури в останалите 6 бр и издърпайте, за да затворите отвора. Скрийте опашката.

Прикрепете червената прежда към предния контур на Rnd 24 на тялото и изплетете долния ластик на пуловера:
Rnd 1: 3 бр (броени като ВП бр), ВП в следващите 71 бр, съединете със ЗБ [72]
Rnd 2-3: НП в задния контур, 2 СБ, ВП в предния контур (ВП в задния контур, ВП в предния контур) повторете 35 пъти, съединете със ЗБ [72].
Завържете и скрийте края на преждата.

Яка:
Прикрепете червена прежда към предния контур на Rnd 46 на тялото.
Rnd 1: 3 СБ (броени като ВП бр), ВП в следващите 41 бр, съединете със ЗБ [42]
Rnd 2: НП в задния контур, 2 СБ, ВП в предния контур, (ВП в задния контур, ВП в предния контур) поеторете 20 пъти, съединете със ЗБ [42]
Завържете и скрийте края на преждата.

Ръце (направете 2):
Плетете с кафява прежда.
Rnd 1: 6 бр НП в МК [6]
Rnd 2: (уве) повторете 6 пъти [12]
Rnd 3: (НП в следващата бр, уве) повторете 6 пъти [18]
Rnd 4: (НП в следващите 5 бр, уве) повторете 3 пъти [21]
Rnd 5: НП във всички 21 бр [21]
Rnd 7: (нам) x 3 пъти, НП в следващите 15 бр [18]
Сменете с червена прежда.
Rnd 8-12: НП във всички 18 бр [18]
Rnd 13: (НП в следващите 7 бр, нам) повторете 2 пъти [16]
Rnd 14-16: НП във всички 16 бр [16]
Сменете с бяла прежда.
Rnd 17: НП във всички 16 бр [16]
Rnd 18: (НП в следващите 6 бр, нам) повторете 2 пъти [14]
Rnd 19-20: НП във всички 14 бр [14]
Сменете с червена прежда.
Rnd 21-24: НП във всички 14 бр [14]
Rnd 25: (НП в следващите 5 бр, нам) повторете 2 пъти [12]
Поставете пълнеж в ръката. Изравнете ръбовете и изплетете 6 НП бр през двата слоя, затваряйки отвора.
Завържете и оставете края за шиене.

Муцунка:
Плетете с кафява прежда.
Rnd 1: 6 НП в МК [6]
Rnd 2: (уве) повторете 6 пъти [12]
Rnd 3: (НП в следващата бр, уве) повторете 6 пъти [18]
Rnd 4: (НП в следващите 5 бр, уве) повторете 3 пъти [21]
Rnd 5-7: НП във всички 21 бр [21]
Завържете и оставете края за шиене.

Уши (направете 2):
Работете с кафява прежда.
Rnd 1: 6 НП в МК [6]
Rnd 2:(уве) повторете 6 пъти [12]
Rnd 3: (НП в следващата бр, уве) повторете 6 пъти [18]
Rnd 4: (НП в следващите 2 бр, уве) повторете 6 пъти [24]
Rnd 5: НП във всички 24 бр [24]
Завържете и оставете края на преждата за шиене.

Свързване:
1. Зашийте муцунката между Rnd 50 & Rnd
58. Сложете малко пълнеж отвътре преди да я завършите.
2. Зашийте ушите между Rnd 61 & Rnd
67.
3. Зашийте ръцете на нивото на Rnd 54 на тялото.
67. Избродирайте носа.

Вашата сладка амигуруми мечка е готова!
Честито!

Източник: amigurumi.today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Facebook
error: Content is protected !!
bg_BG
bg_BG