Ляво, дясно … Какво значение има … :)?

Ляво, дясно … Какво значение има … :)?

Попадали ли сте в следната ситуация: Или… „Сега завийте на дясно“ – казва инструктурът. „ОК“, казвате си Вие. Поглеждате в огледалото, давате ляв мигач и се понасяте на ляво… Има ли някой, на който да не му се случвало? Нека

Facebook

Посетете online Магазина ни - внесете индивидуален щрих към визията си! Отмяна

error: Content is protected !!